BLOG CỦA LỚP

Go down

BLOG CỦA LỚP

Bài gửi by Hai dai ka on Tue Oct 21, 2008 7:36 pm

Th?c ra thì di?n ?àn có cái hay riêng c?a nó. Th? nh?t nó là n?i t?p trung ???c nhi?u ng??i có ?i?m gì ?ó chung, vd nh? cùng tu?i, cùng l?p, cùng quê, cùng ?am mê - s? thích, cùng quan tâm ??n m?t s? v?n ??.... Th? 2 di?n ?àn có nhi?u ch?c n?ng giao ti?p ?a d?ng v?i các member ch?ng h?n nh? vi?c phân chia thành nhi?u m?c, nhi?u ch? ?? ?? m?i ng??i ti?p c?n m?t cách có h? th?ng, t?p trung và ?n ??nh. Thêm vào ?ó các thành viên ???c tham gia v?i t? cách cá nhân nh?ng bình ??ng v?i nhau trong t?p th? cho dù Admin là ng??i ?i?u hành, qu?n tr?. B?n thân dai ka c?ng thích forum h?n là Blog. Tuy nhiên tình hình th?c t? hi?n nay ??t ra m?t s? v?n ?? nh? sau:
- Công ngh? thông tin ngày càng phát tri?n, forum không còn là ph??ng ti?n duy nh?t chi?m th? ??c tôn. H? th?ng m?ng xã h?i ngày càng ?a d?ng v?i nhi?u ph??ng ti?n giao ti?p hi?u qu? ??n m?c khó tin, Các di?n ?àn ngày càng th?t th?.
- Cu?c s?ng hi?n ??i ngày càng sôi ??ng và bon chen cu?n con ng??i ta vào vòng quay c?a c?m áo g?o ti?n, yêu ???ng, ch?i b?i và các s? thích cá nhân khác. Qu? th?i gian c?a m?i ng??i eo h?p l?i khi?n cho t?t c? luôn ph?i ch?t chiu t?ng gi? t?ng phút. Vì v?y chúng ta luôn có thói quen cân nh?c, ch?n l?a các hình th?c ho?t ??ng c?a mình. Khi truy c?p internet c?ng th?. Chúng ta th??ng ch? hay vào nh?ng ??a ch? quen thu?c hay có tính c?p nh?t th??ng xuyên và h?a h?n nhi?u h?p d?n h?n là nh?ng ch? ít có s? thay ??i, ít có ng??i vô hay hàm l??ng thông tin quá th?p.
- Di?n ?àn 12a1cbq.forumvi.com thành l?p ?ã g?n m?t tháng. Tuy s? l??ng thành viên c?ng ???c m??i m?y ng??i, m?y ch?c bài vi?t nh?ng th?c ra quá h?o lánh. S? l??ng ng??i th??ng xuyên truy c?p r?t r?t ít. Bài vi?t l?i ch? t?p trung ? m?t vài mem, thi?u tr?m tr?ng v? s? l??ng mà l?i th?p kém v? m?t ch?t l??ng. Các ch? ?? nghèo nàn v? n?i dung, c? k? v? m?t hình th?c.
- Theo n?m b?t c?a Hai dai ka, hi?n nay h?u h?t thành viên c?a A1 s? d?ng mail yahoo. Nhi?u ng??i trong s? ?ó có blog 360 và th??ng xuyên s? d?ng nó. Qua ph??ng ti?n này chúng ta v?n có kh? n?ng giao l?u k?t n?i v?i nhau. N?m b?t ???c thông tin c?a nhau. Quan sát ???c ph?n nào ?ó các bi?n chuy?n tâm t? tình c?m c?a nhau. Th?m chí còn th?y ???c hình ?nh c?a nhau dù gi? ?ây m?i ng??i ? m?t môi tr??ng ho?t ??ng riêng, có khi cách xa nhau hàng ngàn hàng v?n km.
Chính vì nh?ng lý do ?ó, hai dai ka cho r?ng c?n ph?i t?o ra blog chung c?a l?p và ?ã th? nghi?m t?o ra nó:

Nik yahoo: lop12a1cbq
Mail: lop12a1cbq@yahoo.com.sg
Password: (?? tránh b? l? và b? nh?ng k? ti?u nhân bên ngoài phá ho?i dai ka s? không nêu ra ? ?ây mà s? g?i tin nh?n cho 15 thành viên ?ã ??ng ký di?n ?àn này. Nh?ng ng??i khác có th? s? ???c k?t n?i tr?c ti?p qua blog ho?c liên h? v?i Admin Phong ?? bi?t)
???ng d?n t?t: http://www.lop12a1cbq.co.cc

Có blog này chúng ta s? có nh?ng thu?n l?i:
- D? dàng k?t n?i nhanh, tr?c ti?p và th??ng xuyên ??n không gian thông tin riêng c?a nhau v?i kh? n?ng liên k?t r?t nh?y bén c?a các blog.
- D? dàng chuy?n t?i thông tin, c?m xúc và phát huy tính sáng t?o và ý t??ng t? duy/th?m m? trong m?t môi tr??ng ???c h? tr? ??c bi?t b?i nhi?u ph??ng ti?n ??c ?áo.
- Nh?ng ng??i không có th?i gian, thói quen cho vi?c t?o blog ho?c l??i s? d?ng trình duy?t web (Internet Explorer, Fire Fox...) s? th?y b?t ng?i h?n khi truy c?p di?n ?àn vì ch? c?n m?t cái kick chu?t khi ??ng nh?p nik yahoo messengger là ?ã ??n ???c th? gi?i thông tin c?a A1.
- Còn m?t s? ti?n l?i không k? h?t n?a v? l?i t?c th?i t?i h? không ngh? ra Wink
Vì th? ?? ngh? m?i ng??i h??ng ?ng tham gia xây d?ng ?? blog tr? thành m?t ??a ch? v?n minh, h?p d?n và thân thi?n c?a b?n bè A1.
L?u ý:
1. Blog không c?a riêng ai. M?i ng??i d?u có quy?n l?i và trách nhi?m nh? nhau khi tham gia xây d?ng, phát tri?n và b?o v? cho blog.
2.M?c ?ích l?p ra Blog không ph?i ?? thay th? hay c?nh tranh v?i di?n ?àn này.Ng??c l?i nó ph?i là ch? th? có tác d?ng h? tr?, thúc ??y s? phát tri?n toàn di?n c?a di?n ?àn. Là n?i qu?ng bá thông tin giúp cho di?n ?àn ngày càng l?n m?nh và hoàn thi?n.
3. Tuy l?p ra blog nh?ng Hai dai ka không m?t mình ch?u trách nhi?m take care cho cái blog này. Tuy hàng ngày th??ng xuyên online nh?ng t?i h? ph?i t?p trung vào công vi?c và các ho?t ??ng khác nên m?i ng??i ph?i liên t?c thay ??i c?p nh?t thông tin, hình ?nh cho blog.
4.N?u blog phát tri?n m?nh mà di?n ?àn b? b? quên, daika s? ra tay phá hu? Blog mà không c?n tham kh?o ý ki?n m?i ng??i.

R?t mong m?i ng??i cho bi?t ý ki?n và quan ?i?m v? v?n ?? này.


Được sửa bởi Hai dai ka ngày Fri Oct 31, 2008 1:09 pm; sửa lần 1.
Hai dai ka
Hai dai ka
Lớp 4
Lớp 4

Tổng số bài gửi : 83
Age : 34
Đến từ : Lung tung trong lớp A1
Registration date : 01/10/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: BLOG CỦA LỚP

Bài gửi by farmer on Tue Oct 21, 2008 10:09 pm

+1 ý kiến hay
Cả nhà cho tràng pháo tay cổ vũ nào Smile

farmer

Tổng số bài gửi : 9
Đến từ : Thiên Vương đảo - Tây Giang
Registration date : 15/10/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: BLOG CỦA LỚP

Bài gửi by thichgirlxinh on Fri Oct 24, 2008 1:21 pm

Y kien hay. Nhung trinh bay dai dong qua, bo Hai a.
thichgirlxinh
thichgirlxinh
Lớp 1
Lớp 1

Tổng số bài gửi : 14
Age : 34
Đến từ : A1 CBQ
Registration date : 30/09/2008

Xem lý lịch thành viên http://www.luyenphim.com

Về Đầu Trang Go down

Re: BLOG CỦA LỚP

Bài gửi by Blood_and_iron on Sun Nov 02, 2008 8:30 pm

eh
Blog the nao the? tao co nhan duoc Pass nao dau?
gui lai cai
thanks

Blood_and_iron
Lớp 1
Lớp 1

Tổng số bài gửi : 17
Age : 34
Đến từ : vn
Registration date : 04/10/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: BLOG CỦA LỚP

Bài gửi by farmer on Tue Nov 04, 2008 2:31 pm

mấy hôm lũ lụt làm tao cũng quên pass rồi hải ơi
gửi lại cho tao với
/thichgirlxinh thằng nào đây nhỉ? remove avatar dùm cái mày Cool

farmer

Tổng số bài gửi : 9
Đến từ : Thiên Vương đảo - Tây Giang
Registration date : 15/10/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: BLOG CỦA LỚP

Bài gửi by thichgirlxinh on Tue Nov 04, 2008 6:39 pm

Hai oi, gui tao cai pass vao tham quan blog cai. Very Happy
thichgirlxinh
thichgirlxinh
Lớp 1
Lớp 1

Tổng số bài gửi : 14
Age : 34
Đến từ : A1 CBQ
Registration date : 30/09/2008

Xem lý lịch thành viên http://www.luyenphim.com

Về Đầu Trang Go down

Re: BLOG CỦA LỚP

Bài gửi by nguoiyeucucua_quynhchi on Wed Dec 17, 2008 12:55 pm

blogs lớp chắng có cái quái ji`! Hải đại cu! ma` thang thichgirlxinh là thằng nào nhi?
nguoiyeucucua_quynhchi
nguoiyeucucua_quynhchi

Tổng số bài gửi : 7
Registration date : 14/12/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: BLOG CỦA LỚP

Bài gửi by Hai dai ka on Wed Dec 17, 2008 10:51 pm

Dai ka xin cac huynh de dung lam bien thai dien dan. May huynh de cu giau mat tac oai tac quai lam moi chuyen dao dien het ca. May chuyen yeu duong cua quy vi dai ka thong cam. Yeu-thuong-gian- han la chuyen binh thuong o doi. Nhung ma cac huynh de muon gi? Boi tung dong tro tan nam xua hay pha tan tinh cam dong chi, dong doi o cai dien dan nay. Dai ka phuc may de o cho: yeu ai thi dam noi ra (k0 gia doi nhu dai ka) nhung bat phuc o cho cac huynh de giau biet tung tich, danh tinh cua minh. Ngoi day than tho, canh khoe nhau ma chang lam duoc gi. Dang chan! Dang chan!

Đại ca xin các huynh đệ đừng làm biến thái diễn đàn. Mấy huynh đệ cứ giấu mặt tác oai tác quái làm mọi chuyện đảo điên hết cả. Mấy chuyện yêu đương của quý vị đại ca thông cảm. Yêu-Thương-Giận-Hận là chuyện bình thường ở đời. Nhưng mà các huynh đệ muốn gì? Bới tung đống tro tnaf năm xưa hay phá tan tình cảm đồng chí, đồng đội ở cái diễn đàn này. Đại ca phục mày ở chỗ: yêu ai thì dám nói ra (không giả dối như đại ca) nhưng bất phục ở chỗ các huynh đệ giấu biệt tung tích, danh tính của mình. Ngồi đây than thở, cạnh khóe nhau mà chẳng làm được gì. Đáng chán. Đáng chán!

Dịch tạm
Hai dai ka
Hai dai ka
Lớp 4
Lớp 4

Tổng số bài gửi : 83
Age : 34
Đến từ : Lung tung trong lớp A1
Registration date : 01/10/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: BLOG CỦA LỚP

Bài gửi by Admin on Thu Dec 18, 2008 10:26 pm

gõ tiếng việt có dấu đi cái. tao thấy mày dạo này không theo cái nguyên tắc nào hết cả.

nhưng mà cái thằng người yêu cũ với chú thichgirlxinh cũng không nên giấu danh tính làm gì. Hai thằng đều giấu. đều muốn biết thằng kia là ai? nghe thật nực cười.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 33
Registration date : 30/09/2008

Xem lý lịch thành viên http://12a1cbq.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: BLOG CỦA LỚP

Bài gửi by gnouc on Fri Dec 19, 2008 12:15 pm

Chi sướng nhé, có người thầm yêu trộm nhớ mà ko hay biết.
Dấu danh tính cũng có cái hay để mọi người tự tưởng tượng và suy đoán cho kì bí Laughing Vẫn kết cái avatar của thichgirlxinh

gnouc

Tổng số bài gửi : 8
Registration date : 30/09/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: BLOG CỦA LỚP

Bài gửi by chiphanvu on Fri Dec 19, 2008 8:30 pm

Úi sướng cái nỗi gì hả bà? Sượng cả người thì có!
Quay lại vấn đề chính! Cai blog của lớp nhà tớ cũng bị quên mất pass và cả nick nữa nên admin làm ơn gửi lại cho tớ để tớ tham gia viết bài nha!

chiphanvu
Lớp 1
Lớp 1

Tổng số bài gửi : 17
Registration date : 30/09/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: BLOG CỦA LỚP

Bài gửi by gnouc on Sun Dec 21, 2008 3:42 am

Hố hố bạn Chi tưởng mình là ai vậy nhỉ Very Happy Hehe vậy là mình cũng thuộc dạng nặc danh rồi.

gnouc

Tổng số bài gửi : 8
Registration date : 30/09/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: BLOG CỦA LỚP

Bài gửi by Admin on Sun Dec 21, 2008 12:17 pm

hehe bạn chỉ là admin của cái forum này thôi. còn admin của cái blog thì là hải đại ca.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 33
Registration date : 30/09/2008

Xem lý lịch thành viên http://12a1cbq.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: BLOG CỦA LỚP

Bài gửi by Hai dai ka on Tue Dec 23, 2008 11:17 pm

Thôi chả dấu làm quái gì nữa.
nik: lop12a1cbq
mail:lop12a1cbq@yahoo.com.sg
pass: thanthuong
duongtat: lop12a1cbq.co.cc

@Admin: bao gio tao mới được lên lớp 5??? scratch
Hai dai ka
Hai dai ka
Lớp 4
Lớp 4

Tổng số bài gửi : 83
Age : 34
Đến từ : Lung tung trong lớp A1
Registration date : 01/10/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: BLOG CỦA LỚP

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết